Pastorie

Pastorie

In 2010-2011 is de rijks monumentale Pastorie, behorende bij Heilig Hart van Jezus kerk, gerestaureerd. Nadat de Rijksdienst voor Monumentenzorg subsidie had toegezegd zijn gedurende die jaren , onder leiding van architect Paul van Vliet uit Loosdrecht, een specialist van Tepe kerken, de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Het vervangen van oude leien op de daken, het aanbrengen van nieuwe dakgoten en hemelwaterafvoeren, in koperen uitvoering
 • Het deels herstellen van de houtconstructie van dak en vloeren, tevens het vervangen van ongeveer 30 schuiframen en herstel houtwerk aan de kozijnen en veranda
 • Herstel metselwerk van de trapgevels, plint (trasraam) en voegwerk van alle gevels
 • Het aanbrengen van bliksembeveiliging en ontroesten en behandelen van de muurankers in de gevels
 • Herstellen van de hardstenen trap bij de voordeur
 • Het opnieuw schilderen van de gehele pastorie

Deze werkzaamheden zijn o.a. uitgevoerd door:

 • Aannemersbedrijf Schakel en Schrale
 • Loodgietersbedrijf Engelberts
 • Jules Goossens Bliksembeveiliging
 • Schildersbedrijf van Asselen
 • TOTALE KOSTEN  € 265.000,00

Thans bied de Pastorie huisvesting aan het centraal secretariaat van de fusie parochie Sint Jan de Doper, het secretariaat van de lokale geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus, vergaderruimtes en ruimte voor ontmoeting na de vieringen. In 2013 is er door Pierrot Bouw en schildersbedrijf van Asselen een appartement gerealiseerd op de eerste etage, ter huisvesting van pastor Schyns, die medio september 2013 zijn intrek heeft genomen in dit markante gebouw.