Overigen

2017.

In het eerste kwartaal van 2017 is er in samenwerking met Groen West (eigenaar woonappartementen Maria-Oord) een duiker door de Herenweg aangebracht die er voor zorgt dat de waterstand onder de beide gebouwen zowel de H.Hartkerk en de woonappartementen gegarandeerd wordt. Door de Stichting is een bedrag van €20.000,00 hieraan bijgedragen.

2018.

Na herhaaldelijke problemen met de uurwerkverlichting op de toren is in opdracht van de Stichting door de firma ROYAL EIJSBOUTS uit Asten in samenwerking met kraanbedrijf Van Schie uit Mijdrecht de uurwerkverlichting gereviseerd . De wijzerplaten zijn voorzien van een nieuwe verflaag en de verlichting vervangen door een energiezuinige LED verlichting. Tevens zijn de wijzers en de cijfers opnieuw verguld. Ook zijn er reparatieluiken in de wijzerplaten aangebracht zodat onderhoud gemakkelijker kan worden uitgevoerd. De totale kosten waren €25.000,00. De stichting werd blij verrast dat d.m.v. een schenking, van een zeer betrokken parochiaan, deze werkzaamheden voor zijn rekening kon worden uitgevoerd.

2019

De Stichting heeft in de zomer van 2019 een nieuwe vlaggenmast laten plaatsen nadat de oude mast was afgebroken. De kosten hiervoor waren €1.260,00

December 2019 zijn de sterren aan de kleine toren vervangen door nieuwe. Vrijwilligers hebben zich ingezet deze nieuwe sterren te maken en hebben ze voorzien van energiezuinige led verlichting, hierdoor konden de kosten beperkt worden door alleen materiaalkosten totaal € 1.950,00 . Dank aan deze heren. ( Met dank aan Dhr. Bart de Koning voor de foto )

2020

Na een hevige lekkage veroorzaakt door stormschade aan het dak heeft de elektrische onderverdeling van de kerk schade opgelopen . Na reparatie van het dak is deze oude onderverdeling (+/- 40 jaar) vervangen door een nieuwe. Dit stond al lang op het wensenlijstje van de lokatieraad. De stichting heeft deze kosten voor haar rekening genomen voor een bedrag van € 5.000,00.

2021.

Afgelopen maanden hebben wij een lang gekoesterde wens van de lokatieraad kunnen realiseren. De verandavloer heeft een grote herstelbeurt ondergaan. De fundering is opnieuw opgebouwd en voorzien van een regenwater afvoergoot en tegelvloer. Deze werkzaamheden paste mooi in onze doelstelling “Onderhoud en verfraaiing “van het Rijksmonument. Totale kosten € 10.085 .

2022

Op het achter terrein zijn nieuwe verlichting armaturen geplaatst en bekabeling aangepast. Totale kosten € 919.00

De geluidsinstallatie in de kerk heeft een aanpassing gekregen en is daarmee weer up to date voor de toekomst. Het is nu mogelijk om vanuit de kerk de installatie te bedienen en indien gewenst om vanaf een externe plaats de gekozen muziek bij b.v. uitvaarten in het systeem te laden. Totale kosten € 3150,00

Aanschaf van 3 nieuwe lessenaars ter vervanging van oude. Kosten € 210,00

2023

We hebben als stichting een bijdrage kunnen leveren aan de renovatie van het kerkhof. De bijdrage was bestemd voor het gedeelte waarop de stichtingsgraven zijn gesitueerd met het bijbehorende toegangspad . Onze bijdrage bedraagt €3.500,00