Kerkschip

Kerkschip

September 2012 ontvingen wij het bericht van de Rijksdienst dat wij een grote subsidie zouden ontvangen om de 3e fase van de grootschalige restauratie van onze kerk te kunnen voltooien. Door deze bijdrage, de bijdrage van het parochiebestuur en de Stichting Vallis Pacis kon er groen licht gegeven worden voor de restauratie van het kerkschip.

De restauratie behelst o.a. het verleien van de daken, reconstructie van de dakconstructie van de zijbeuken, het restaureren van ALLE ramen en het nodige herstel van de gevels.

We zijn zeer blij dat wij dezelfde aannemers als van de toren op het werk hebben kunnen vastleggen. Als extra zal Schildersbedrijf De Jongh uit Waardenburg de gehele binnenzijde van de kerk onder handen nemen. Warmere kleuren en biezen op de pilaren en in de gewelven zal het aanzien vergroten.

TOTALE KOSTEN  € 3.900.000,00

Tevens een kroon op het werk van architect Van Vliet die ons sinds 2001 heeft bijgestaan om de restauratie uit te voeren.

Video: Compilatie restauratie kerkschip