Het ontstaan

Het ontstaan

De familie Vredendaal, een vooraanstaande verveners familie uit Vinkeveen, is tot op de dag van vandaag van onschatbare waarde geweest voor de Heilig Hart van Jezus kerk in Vinkeveen. De familie was niet alleen erg actief in de parochie, maar leverde ook een grote bijdrage aan het interieur van de Heilig Hart van Jezus kerk. Tussen 1915 en 1918 schonken zij een drietal glas-in-lood ramen aan de kerk ten behoeve van de Mariakapel. In de kerk staat een orgel van mevrouw Vredendaal, die gedurende haar leven jarenlang tijdens de vieringen in onze kerk de zang koren op zowel haar eigen orgel als op het monumentale kerkorgel begeleidde.

In 1982 richtten Willem en Coby Vredendaal de Stichting Vallis Pacis (Dal van vrede) op, met het doel zorg te dragen voor onderhoud en verfraaiing van de Heilig Hart van Jezus kerk en de bijbehorende pastorie. Om dit doel te realiseren kreeg de Stichting, na het overlijden van dhr. en mevr. Vredendaal de beschikking over de nalatenschap van de familie. Daarnaast werft de stichting actief gelden bij personen, bedrijven en instellingen die met de doelstelling van de stichting sympathiseren.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden.

Voorzitter: Cornelis Johannes Huijbreghs

Secretaris: drs. Margarete José Pierrot – Evers

Penningmeester: Marcel Franciscus Wilhelmus Cornelis Liesveld

Onroerend goed:  mr. Henricus Theodorus van Eijk

Algemeen: Frank Paul Johannes Ruwiel