Doneren

De Heilig Hart van Jezus kerk is een rijksmonument, dat de Stichting Vallis Pacis nog generaties lang in stand wil houden. Parochianen, iedereen die dit monumentale kerkgebouw een warm hart toedraagt en diverse instanties kunnen de Stichting steunen door middel van een bijdrage, schenking of legaat.

Belangrijk is dat bij uw bijdrage, schenking of legaat, wordt vermeld dat de gelden ten goede komen aan de Stichting Vallis Pacis.

Voor een meerjarige schenking ( min 5 jaar) zijn er formulieren beschikbaar die op uw verzoek aan u worden toegezonden. Even een telefoontje naar 06-30206158 en ze worden u toegezonden of aangebracht indien hulp nodig is om ze in te vullen. Fiscaal zeer aantrekkelijk !

Deze Stichting valt onder de ANBI regeling, die u fiscale voordelen kan opleveren. Uw notaris kan u hierover volledig informeren.
Bankrekening: NL06 RABO 0195.2355.33 t.n.v. Stichting Vallis Pacis, Vinkeveen