Doel

Doel

De stichting wordt vertegenwoordigd door een bestuur van tenminste 3 en maximaal 5 leden. Naast de vrijwilligheid van de bestuurders maakt de stichting tevens gebruik van de vrijwilligersorganisatie van de locatie Heilig Hart van Jezus en overige sympathisanten. De doelstellingen zijn onder meer het werven, beheer en besteding van fondsen en vermogen ten behoeve van onderhoud en verfraaiing van het kerkgebouw, de pastorie en de graven van de familie Vredendaal.