Home

Welkom

Op deze website vindt u  veel informatie over de stichting Vallis Pacis (Dal van vrede). Het doel van de stichting is onderhoud en verfraaing van het Rijksmonument  Heilig Hart van Jezus kerk en bijbehorende pastorie gelegen aan de Kerklaan in Vinkeveen,  en het onderhoud van de graven van de Fam. Vredendaal. Om dit doel te kunnen realiseren en voortzetten tot in lengte van jaren worden er actief gelden verworven bij personen en instellingen die sympathiseren met de doelstelling van de stichting. Daarvoor organiseert de evenementencommissie van de stichting concerten en evenementen  e.d. om gelden te verwerven die aangewend kunnen worden ter aanvulling van het vermogen, en zo weer te kunnen bijdragen aan de doelstelling van de stichting.

Kathedraal van De Ronde Venen

De Room Katholieke kerk “Heilig Hart van Jezus” is ontworpen door Alfred Tepe en gebouwd in 1883. Door zijn grote afmetingen en de hoge toren is de kerk een blikvanger in de wijde omgeving van Vinkeveen en kreeg deze al snel de bijnaam “Kathedraal van De Ronde Venen”. Ook de kooromgang voor het houden van processies in vroeger jaren is heel bijzonder. Het kerkgebouw is bouwkundig en architectonisch niet uit het dorpsbeeld en landschap weg te denken. Het is in feite gemeenschappelijk bezit dat daarom een gemeenschappelijke bescherming vereist. Een verantwoordelijkheid van ons allen.

Dat heeft het Rijk ook ingezien en heeft om die reden de Heilig Hart van Jezus kerk en de bijbehorende pastorie op 8 juni 2000 tot Rijksmonument verklaard onder monument nr. 514684 en 514686 destijds vallende onder de monumentenwet van 1988. Het doel van de monumentwet is om de monumenten van bouwkunst en archeologie voor de toekomst te bewaren.

Familie Vredendaal

(Oprichter Stichting Vallis Pacis)

De familie Vredendaal, een vooraanstaande vervenersfamilie uit Vinkeveen, is tot op de dag van vandaag van onschatbare waarde geweest voor de Heilig Hart van Jezus kerk in Vinkeveen. De familie was niet alleen erg actief in de parochie, maar leverde ook een grote bijdrage aan het interieur van de kerk. Tussen 1915 en 1918 schonken zij een drietal glas-in-loodramen aan de kerk ten behoeve van de Mariakapel. In de kerk staat ook een orgel geschonken door Mw. Vredendaal, die gedurende haar leven jarenlang tijdens vieringen in onze kerk de zangkoren op zowel het monumentale kerkorgel als op haar eigen orgel begeleidde.